Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Σε κτίρια εγκαταστάσεων κατοικίες και καταστήματα.

Υπηρεσίες Φύλαξης

Άμεση επέμβαση

Περιπολίες

Η υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης παρέχεται με επανδρωμένα οχήματα, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00

Περιπολία σημαίνει αποτροπή από κακόβουλη ενέργεια αλλά και γενικότερα έλεγχος και ενημέρωση.

Η σελίδα είναι υπό συνεχόμενη κατασκευή