Η Safety Security δραστηριοποιείται από το 2004 στον κλάδο των Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Στην περίοδο αυτής την έχουν  εμπιστευτεί  επιχειρήσεις, κατοικίες, και οργανισμοί.

 

H φήμη της εταιρείας σε πανελλαδικό επίπεδο είναι η ασφαλέστερη εγγύηση των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχει.

 

 

Τώρα και επίσημα μονάδες συστημάτων καπνού